วรรณคดีพระพุทธศาสนา

posted on 15 Jul 2009 12:08 by wannakadee

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านจ๊ะ

 

         ขอต้อนรับเข้าสู่โลกวรรณคดี 

บล็อกนี้เป็นบล็อกเกี่ยวกับวรรณคดีพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้ทุกคนมีความประพฤติที่ดี วรรณคดีพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่มีมาแต่โบราณ วรรรคดีแต่ละเรื่องในบล็อกนี้จะกล่าวถึงว่าใครเป็นผู้แต่ง เนื้อเรื่องย่อ และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ได้คุณค่าอะไรจากวรรณคดีเรื่องนั้นๆ

                              

 

edit @ 21 Aug 2009 17:35:31 by ปลาแห้ง

edit @ 26 Aug 2009 10:34:29 by ปลาแห้ง